پروژه دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

پایان نامه مدیریت
فایل کامل پروژه دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM) به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

عنوان پروژه : شناسایی و دسته بندی جدید تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسستهتعداد صفحات : ۱۵۲شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به شناسایی و دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته پرداخته است. تصمیم‌گیری چند شاخصه یا multiple Attribute Decision making و به اختصار MADM شاخه ای از تصمیم گیری چند معیاره می باشد. این نوع از تصمیم گیری شامل مدلها و روشهایی می باشد که خود به دو دسته ی مدلهای جبرانی و مدلهای غیرجبرانی تقسیم می گردد.با توجه به اینکه هدف از این پروژه ، ارائه دسته بندی های جدیدی از تکنیک های MADM است، این تکنیک ها بررسی و در نهایت، ۷ نوع دسته بندی مختلف ارائه و توجیه شده است.پس از بررسی تکنیک های MADM کلاسیک، سعی شد، متدهای جدید MADM شناسایی و بررسی شود که نتیجه این تحقیقات و بررسی ها در فصل سوم آورده شده است .در فصل چهارم ، ۷ نوع دسته بندی برای تکنیک های MADM ارائه شده و فواید هر کدام مورد ارزیابی قرار می گیرد. هر مسئله با چند معیار برای تصمیم گیری، باید توسط یکی از تکنیک های متعدد MADM حل شوند. با توجه به اینکه هدف از انجام این پایان نامه شناسایی تکنیک های جدید و دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)است ، آشنایی با مباحث اولیه مربوط به تکنیک های MADM ضروری به نظر می رسد.مباحث تصمیم گیری های چند معیاره یک بخش مهم از دانش تصمیم گیری مدرن را تشکیل می دهد. این مباحث به طور گسترده در زمینه های متعددی مانند: اجتماعی، اقتصادی، نظامی، مدیریتی و … به کار می رود. محققین در دهه های اخیر توجه خود را معطوف به مدل های چند معیاره (MCDM ) برای تصمیم گیری های پیچیده کرده اند. در این تصمیم ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد.این مدلهای تصمیم گیری به دو دسته عمده تقسیم می شوند: مدلهای چند هدفه (MODM ) و مدلهای چند شاخصه (MADM).در مدلهای MADM شاخص ها اغلب از مقیاس های مختلف بوده و غالبا در تعارض با یکدیگر هستند، لذا گزینه ای که بتواند ایده آل هر شاخص را تامین نماید، معمولا غیر ممکن است. در نتیجه در مدلهای MADM به دنبال پیدا کردن مناسب ترین گزینه به طور نسبی هستند. تفاوت اصلی مدل‌های تصمیم‌گیری چند هدفه با مدل های تصمیم‌گیری چند معیاره آن است که اولی در فضای تصمیم‌گیری پیوسته و دومی بر فضای تصمیم‌گیری گسسته تعریف می‌گردند.یک گزینه MADM ممکن است توسط شاخص های کمی یا شاخص های کیفی توصیف شود.در شاخص های کمی، مقیاس های اندازه گیری ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند (مانند فاصله به متر و هزینه به ریال).مدل‌های MADM شناخته شده‌ترین شاخه تصمیم‌گیری‌هاست. این مدل‌ها دارای تنوع تکنیکی بسیار گسترده‌ای هستند و این امر به هنگام کاربرد ممکن است سردرگمی تحلیلگر یا کاربر را باعث شود.در ادامه فهرست مطالب پروژه شناسایی و دسته بندی جدید تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره گسسته (MADM) را مشاهده میفرمایید :چکیدهمقدمهفصل ۱- مفاهیم اولیه۱-۱- مقیاس دوقطبی فاصله ای۱-۲- بی مقیاس کردن۱-۲-۱- بی مقیاس کردن با استفاده از نرم۱-۲-۲- بی مقیاس کردن خطی۱-۲-۳- بی مقیاس کردن فازی۱-۳- ارزیابی اوزان (wj) برای شاخص ها۱-۳-۱- تکنیک آنتروپی۱-۳-۲- روش LINMAP۱-۳-۳- روش کمترین مجذورات وزین شده۱-۳-۴- تکنیک بردار ویژه۱-۴- MADM فازی۱-۴-۱- تعریف زیر مجموعه فازی۱-۴-۲- روشهای رتبه بندی فازی Ui (فازی)فصل ۲- تکنیک های MADM کلاسیک۲-۱- تکنیک های MADM کلاسیک۲-۲- مدلهای غیر جبرانی۲-۲-۱- روش تسلط۲-۲-۲- روش ماکسی مین۲-۲-۳- روش ماکسی ماکس۲-۲-۴- روش رضایت بخش شمول۲-۲-۵- روش رضایت بخش خاص۲-۲-۶- روش لکسیکوگراف۲-۲-۷- روش حذف۲-۲-۸- روش پرموتاسیون۲-۳- مدلهای جبرانی۲-۳-۱- زیرگروه نمره گذاری و امتیاز دهی۲-۳-۲- زیرگروه سازشی۲-۳-۳- زیر گروه هماهنگ۲-۴- روش AHP۲-۵- AHP گروهی۲-۶- ساختار غیر رده ای و توام با بازخورفصل ۳- تکنیک های جدید MADM۳-۱- روش های فازی با مجموع وزین۳-۱-۱- روش باآس۳-۱-۲- روش کواکرناآک۳-۱-۳- روش دوبوس۳-۱-۴- روش چنگ۳-۱-۵- روش بونیسون۳-۲- استفاده از AHP به صورت فازی۳-۲-۱- روش باکلی۳-۳- TOPSIS فازی۳-۴- ELECTRE GD۳-۴-۱- حل تعارضات ماتریس ارجحیت۳-۴-۲- یک ارتباط برتری فازی برای جمع کردن ارجحیت های SDMها۳-۵- ELECTRE TRI۳-۵-۱- ارتباط ارجحیت در ELECTRE TRI۳-۵-۲- رویه تخصیص۳-۶- FMADM برای GDM۳-۶-۱- مرحله مقداردهی۳-۶-۲- مرحله تجمع براساس معیارها۳-۷- TOPSIS برای GDM۳-۸- GRA (Grey Relation Analysis)۳-۹- AIRM۳-۱۰- رویکرد (ER (Evidential Reasoning۳-۱۱- DS-AHP۳-۱۲- MP-MADMفصل ۴- دسته بندی تکنیک های MADM۴-۱- دسته بندی براساس نوع اطلاعات دریافتی از۴-۲- دسته بندی براساس نوع کاربرد روش۴-۳- دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن۴-۴- دسته بندی براساس تعداد DMها۴-۵- دسته بندی بر مبنای قطعی یا احتمالی بودن اطلاعات۴-۶- دسته بندی براساس کامل یا ناقص بودن اطلاعات ورودی-۴-۷- دسته بندی براساس تعداد دوره های تصمیم گیریمنابع

 • پاورپوینت بررسی اصول بهداشت در محيط جامعه

  پاورپوینت بهداشت در محيط جامعه فایل کامل پاورپوینت بررسی اصول بهداشت در محيط جامعه به همراه لینک دانلود دانلود فایل  بنا به تعريف WHO،بهداشت محيط عبارت است ازكنترل عواملي از محيط زندگي كه به نحوي دررفاه وسلامت جسمي،رواني واجتماعي…

 • نگاهى به پديده پيرى در انسان

  تحقيق علوم اجتماعي فایل کامل نگاهى به پديده پيرى در انسان به همراه لینک دانلود دانلود فایل انسان كودكى روزگار ويژه اى است. اگر تنها قادر بوديم عملكرد بدنمان را به همان شكل ده سالگى اش حفظ كنيم، مى توانستيم…

 • بررسی سند و اقسام آن

  سند فایل کامل بررسی سند و اقسام آن به همراه لینک دانلود دانلود فایل مبحث اول: تعريف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».به ديگر سخت…

 • طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی كارگاه خیاطی

  نیاز بشر ب لباس فایل کامل طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی كارگاه خیاطی به همراه لینک دانلود دانلود فایل تأسیس و راه اندازی كارگاه خیاطیامروزه هنر خیاطی و شاخه های آن یكی از هنرهای بسیار گسترده و فراگیر است…

 • پایان نامه تأثیر سیاست های ضد صهیونیستی دولت احمدی نژاد بر روابط ایران و اتحادیه اروپا

  تأثیر فایل کامل پایان نامه تأثیر سیاست های ضد صهیونیستی دولت احمدی نژاد بر روابط ایران و اتحادیه اروپا به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقدمه:با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و گفتمان نه شرقی و نه غربی به عنوان…